Služby

Kancelář v současné době poskytuje právní služby občanům, podnikatelům, právnickým osobám v rámci generální praxe v oblasti občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, správního práva, zastupování klientů před soudy a správní orgány.

Ve stávající praxi převažuje sepis smluv o prodeji či pronájmu domů, bytů či nebytových prostor, včetně advokátní úschovy peněz, příprava nejrůznějších obchodních smluv, vypořádání majetku manželů v rámci rozvodu manželství a péče o děti, pracovní spory a soudní spory o náhradu škody různého druhu, zpracování právních stanovisek a doporučení.

JUDr. Karel Trojan působí též jako rozhodce dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a doporučuje stranám, aby své spory řešily podle Rozhodčích pravidel Uncitral, revidovaných v roce 2010, na které je odkazováno v anglické a české verzi.


JUDr. Karel Trojan, CSc., advokát

zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 5409

Adresa

Na Žertvách 2230/42
180 00 Praha 8

IČO: 66231621
DIČ: CZ5505310657

Kontakty

email: kt@aktrojan.cz
email: ak@aktrojan.cz

telefon: +420 777 2230 42
telefon: +420 776 0000 42

ID datové schránky: pfpdys9


Created 2012 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - miniportál Akrij.com